About a Quarter of Exam-Takers Pass Philippines Library Test

The Professional Regulation Commission (PRC) announced that 237 out if the 1,003 examinees passed Philippines Librarian Licensure Examination given this November 2008. More details from ABS and Philippines Star.

Any LISNews readers take the exam? Wondering if that would that be considered a good percentage?

Comments

OK, something whacky is going on with this thread. There was a question here earlier about eligibility to take the exam with a BS ED with a Major in Library Science. The question was partially in Tagalog, the languate of the PI, so it may have seemed to be spam. I am now posting the answer for the thrid time. If you don't read Tagalog click on the links they are in English.

Isa akong katiwala ng aklatan, pero hindi sa Pilipinas. Sa aking pagkaka-alam ay ang isang BS Ed na Major sa agham na pang aklatan ay kayang maka-pasa sa pagsusulit ng RPC.

May mga di pangkaraniwang kinakailangan, at merong panahon na ang mga tao na nagtapos sa kurso ang pinapayagan makasama sa rehistro ng hindi kumukuha ng pagsusulit, pero ang alam ko ay hindi na nangyayari yan ngayon at lahat ng nagtapos sa kurso ay kailangan kunin ang pagsusulit.

Ang link na ay maaring makatulong; Kung paano mag-apply para sa pagsusulit : http://www.prc.gov.ph/portal_articles.asp?pid=53&sid=224&aid=1702

At ang website ng Professional Regulation Committee mismo : http://www.prc.gov.ph/default.asp

Ang mga ito ay ang pangunahing pinagkukunan ng mga kasagutan sa iyong mga tanong. Sana'y pagpalain ka at sayang dahil hindi madalas na isagawa ang pagsusulit na ito.